سایت سینمایی سینمابوک ( کتاب سینما) دو ساله شد.

همراهان در این مجموعه عبارتند از :
مجید روشنی (مدیر فنی و انفورماتیک) سید احسان نقیبیان (سردبیر) مهرداد نعیمی (سرپرست نویسندگان) علی دریاکناری (دبیرعکس) ایمان اشراقی (نویسنده و مترجم)

سایر همراهان عبارتند از ریحان چاوشی، مصطفی موسوی، میترا دهقانی، حامد هدایی، میلاد محمدی، بهزاد نعیمی، علی جمشیدی، محمد مهدی لطفی، امید خلمی، محمد فکری، رضا طهماسب،


آدرس سایت : WWW.CINEMABOOK.IR

و یا :  WWW.DOOORBIN.COM